İşNet’in üstün teknoloji ve tecrübesiyle, güvenilir 'e-fatura'

"NetteFatura"
e-Fatura Nedir?

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan E-Fatura (elektronik fatura), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yönetilen bir platformdur. E-Fatura sisteminde şirketlerarası faturalaşma bu platform üzerinden yapılmaktadır. Faturalaşma için hem satıcı hem de alıcı tarafın sisteme kayıtlı olması gerekmektedir.

E-imza ile mali mühür uygulamalarını içeren ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-fatura, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alarak,satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden yapılmasını ve özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Faturalarınız 'NetteFatura' ile 'e-Fatura'ya dönüşüyor

Gelişen teknoloji, sadece BT sistemlerinin yapılarını değil; iş yapış biçimlerini de değiştirerek bambaşka bir şekle getirmekte. Buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar yeni çözüm ve ürünlerle karşılanırken; daha verimli ve maliyetleri azaltacak iş modelleri de tasarlanmakta. Internetin hem teknolojik gelişimi hem de kullanımında görülen hızlı büyüme ve yaygınlaşma; bireysel ve kurumsal birçok işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamakta.

Artık kurumlar da bireyler de kamu dairelerine gitmektense e-devlet platformundan yararlanırken; alışverişten, bankacılığa kadar birçok işlemlerini de internet üzerinden hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde yapabilmekteler.

Bu trendin bir parçası olarak; ödeme süreçlerini hızlandırırken; güvenilir bir platform olarak maliyetlerin azaltılması; verimliliğin artırılması ve çevrenin de korunmasına çok önemli bir katkıda bulunan e-fatura sistemi ; Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

NetteFatura; çünkü kurumunuz 'e-fatura'da 'İşNet güvencesini' hak ediyor

Son yıllardaki önemli yatırımlarla en ileri ve güçlü teknolojik altyapılardan birine sahip ülkeler arasındaki yerini alan Türkiye; en iyi elektronik hizmet seçeneklerine yatırım yapmaya da devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan ve kurumlarda verimlilik ile etkinliğin artırılması için oluşturulan e-fatura platformuna İşNet de sunduğu NetteFatura çözümüyle destek veriyor.

İşNet, NetteFatura ile e-faturaya geçişleriyle birlikte kurumların e-faturayla ilgili tüm süreçlerindeki 'en iyi rehberi, en güvenilir çözüm ortağı ve teknoloji sağlayıcısı' oluyor. NetteFatura ile şirketlerin tüm bilgileri İşNet’in etik değerleri ve üstün teknolojisiyle güvence altına alınıyor, korunuyor ve saklanıyor.

NetteFatura; faturalandırma, ödeme ile ödeme takibi, faturaların saklanması ve arşivlenmesine kadar çok geniş bir yelpazedeki tüm e-fatura süreçlerinin en iyi teknolojiyle gerçekleştirilmesini sağlıyor. NetteFatura'nın sağladığı avantajlarla tüm şirketler; hem kamu kurum ve kuruluşları hem de ticari ilişki içinde bulundukları tüm taraflar karşısında çok daha güvenilir ve itibarlı yapıya sahip oluyor.

Tüm bunların da ötesinde; NetteFatura ile faturalama süreçlerini elektronik ortama taşıyan tüm şirketler kağıt fatura kullanımını neredeyse tamamen ortadan kaldırarak; çevrenin korunmasına en büyük katkıyı sağlıyor.

NetteFatura'nın Özellikleri ve Sunduğu Avantajlar

İşNet NetteFatura
 • GİB tarafından zorunlu tutulan tüm standartları destekler
 • internet tarayıcı üzerinden tüm platformlardan ve lokasyonlardan erişilebilir
 • Orta ve uzun vadede mevzuat gerekliliklerini destekleyebilen mimari yapıya sahiptir (e-defter, e-arşiv, vb)
 • Hızlı entegrasyon özelliğine sahiptir
 • Kolay kullanıma sahip bir arayüzü bulunur
 • Adres defteri özelliği ile sık fatura kesilen alıcılara hızlıca ulaşılır.Kısa süreli işten ayrı olma durumunda başka bir kullanıcıya yetki devri yapılabilir.
 • Birden fazla firmayı destekleyen altyapı özelliğine sahiptir
 • Çok esnek rol tanımı ve yetkilendirme (sayfa ve işlem bazında kullanıcı/role yetki tanımlayabilme) özelliğine sahiptir
 • Çeşitli kriterlere göre firma içi onay akışı tanımlanabilir.Web Servis ve text/xls tabanlı veri alış-verişi ile kolay entegrasyon sürecine sahiptir
 • E-posta ile PDF fatura gönderimi
 • Tek tek veya birden fazla faturanın aynı zarf ile gönderimini sağlar
 • Kaynak sistemde sorun olduğunda, manuel olarak fatura düzenleyebilme ve bunu e-fatura olarak gönderebilme özelliğine sahiptir
 • Arşivdeki faturaların kolay takibi, arama işleminin yapılabilmesini sağlar
 • Alıcı-Ürün ve diğer bazı temel bilgilerin entegrasyon ile alınabilmesi, off-line kullanım
 • Faturanın yaratılması, düzenlenmesi, onay verilmesi gibi bilgilerin tarihçe ekranından görüntülenebilmesini sağlar
 • Gönderen/alıcı firma, fatura tutarı vb. kriterleri bazında detaylı raporlama alınabilir.
Hangi firmaların e-faturaya geçiş yükümlülüğü bulunmaktadır?

454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kapsam genişletilmiştir. İlgili tebliğe göre 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak;

1. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler

3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

İlgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz

Gümrük İşlemleri Kılavuzu Kapsamında İhracat e-faturası ve Yolcu Beraber Eşya Faturası

03.11.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura web sitesinde Gümrük işlemleri Kılavuzu yayınlanmıştır. İlgili Kılavuz gereği;

1. İhracat Faturaları : Sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları e-fatura olarak düzenlenecektir. Diğer belgelerin ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

Faturada yer alacak ihracata konu mal kalemleri ile Gümrük Çıkış Belgesi’ne (GÇB) konu edilecek mal kalemlerinin adet olarak tutarlı olması süreçlerin sorunsuz ve hızlı ilerlemesi açısından önemlidir.

Mal ile hizmet kalemlerine aynı faturada yer veren işletmelerin mevzuat açısından görüş almaları ve gerekiyorsa hizmet kalemlerini ayrı fatura olarak düzenlemesi önerilmektedir. Serbest bölge, mikro ihracat işlemleri ve sair konularda mali müşavir ve/veya Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş alınması uygun olacaktır.

2. Yolcu Beraber Eşya Faturaları : Verginin alıcıya iade edilmesinde sadece “yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini” seçen mükellefler için geçerlidir.

İlgili tebliğe  buradan ulaşabilirsiniz

İş süreçleriniz açısından değerlendirmelerinizi mali müşavirinizle yapmanızı ve gerekiyorsa Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş almanızı tavsiye ederiz.

İşNet;

• İhracat faturalarının gerek ihracatçı firma merkezi ve gerekse de sahada gümrük müşaviri marifeti ile düzenlenmesi gibi farklı iş modellerini desteklerken, faturaların GİB vasıtasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na (GTB) iletimi ve GTB’den gelecek Onay/Ret mesajlarının muhatabına iletimi süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını gerçekleştirmektedir.

• Yolcu beraber eşya faturalarının satıcı kanalında düzenlenmesinden Yetkili Aracı Kurum (YAK) tarafında vergi iadesinin ödenmesine kadar olan süreçte vergi iadesi muhatabı YAK’ın seçilmesi, GİB aracılığı ile GTB’ye iletimi işlemlerini gerçekleştirerek satıcı, yolcu ve YAK üçgeninde tutarlılığı sağlamayı amaç edinmiştir.

e-Fatura Paket Tarifeleri
Paket Adı Mevcut Fiyat LucaNet Özel Kampanya
KontörPaket 500 413,00 TL 354,00 TL
KontörPaket 1000 649,00 TL 531,00 TL
KontörPaket 2500 1.401,25 TL 1.121,00 TL
KontörPaket 3500 1.920,45 TL 1.536,36 TL
KontörPaket 5000 2.684,50 TL 2.147,60 TL
KontörPaket 7500 3.761,25 TL 3.009,00 TL
KontörPaket 10000 4.779,00 TL 3.823,20 TL
KontörPaket 12500 5.826,25 TL 4.661,00 TL
KontörPaket 15000 6.814,50 TL 5.451,60 TL
KontörPaket 17500 7.743,75 TL 6.195,00 TL
KontörPaket 20000 8.614,00 TL 6.891,20 TL
KontörPaket 22500 9.425,25 TL 7.540,20 TL
KontörPaket 25000 10.177,50 TL 8.142,00 TL
KontörPaket 30000 10.968,69 TL 8.775,07 TL
KontörPaket 40000 11.751,03 TL 9.400,47 TL
KontörPaket 50000 12.532,19 TL 10.025,87 TL

*Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
Paketlerde saklama bedeli dahildir.


NetteFatura Demo Uygulaması (Demoyu kullanabilmek için TC kimlik no. alanına “12345678901” ve şifre alanına “1234” yazınız.)


Sık Sorulan Sorular


efaturadestek@nettefatura.com.tr ve 0850 7243387 destek hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Sözleşmenizde aksi kararlaştırılmadıkça yazılı olarak bildirmek şartı ile her zaman sona erdirilebilir. Fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört saat içinde aboneye sunulan HİZMET kısıtlanır ya da durdurulur. Fesih talebinin yapıldığı andan itibaren yedi gün içinde de fesih işlemi gerçekleştirilir.